Hvad siger klienterne

Gå tilbage til forsiden

Klient frifundet for 5 ud af 6 tiltalepunkter for momsunddragelse:

Du fik pillet SKATs redegørelser fra hinanden.

Klient i skattesag:

Du var langt dygtigere end Politiet.

Frifundet for skattesvig:

Det var godt, at jeg fik fat i en fagmand.

Delvis frifundet i skattesag:

Du var en fantastisk støtte under hele sagsforløbet.

Person med indtægter i udlandet:

Takke være din indsats blev jeg ikke straffet.

Tiltalt i skattesag:

Det var dejligt, at man altid kunne ringe til dig.

Tiltalt i sag om sort rengøring:

Du fik sparet mig for mange penge.

Tiltalt i skattesag:

Man kan godt mærke, at du har arbejdet med skatteret i mange år.

Klient der blev frifundet for skattesvig:

Det var flot med den energi du ofrede på mig og min sag.

Betinget dom i skattesag:

Det var eminent som du fik sat vidnere fra SKAT på plads.